lauantai 4. helmikuuta 2017

Teesit näkökulmaryhmiin

Aamun luennon jälkeen siirrytään näkökulmaryhmiin, jossa oman teeman mukaisesti käsitellään yhdessä valittua luennossa käsiteltyä teesiä. Tavoitteena on että ryhmä voi keskustelujensa kautta tuottaa uuden kiteytyksen, kysymyksen, ajatuksen... CPR eli Claus-Peter Röh ottaa näistä kopin iltapäivän luennossaan.

Tässä alla teesit - ja niiden alla padlet, jonne ryhmät voivat liittää oman tuotoksensa.


Timespirit and Individuality                     
Winterconference, Helsinki 2017
Ajanhenki ja yksilöllisyys
Talviseminaari 2017


Thesis 1:   What do we have to develope now, to fulfil our „generational contract“ for the coming young teachers?
Miten meidän olisi kehitettävä koulujemme toimintaa, jotta tulevat nuoret opettajat tuntisivat itsensä tervetulleiksi.


Thesis 2:   The quality of time is one of the most important questions for further pedagogy.
Jatkossa ajan laatu tulee olemaan yksi pedagogiikan tärkeimpiä kysymyksiä.


Thesis 3:   Many Children of today are „earthbound“ and at the same time deeply searching in their soullife. How do we learn to recognize the striving inner human being?
Monet nykyajan lapset ovat vahvasti fyysiseen sidottuja ja samaan aikaan etsivät syvällistä sielunelämää. Kuinka opimme tunnistamaan sisäisesti pyrkivän ihmisen?


Thesis 4:   To understand the metamorphosis of the inner I-being we need a stronger coworking between kiga-, grades- and highschoolteachers. How to begin?
Ymmärtääksemme minuuden metamorfoosia, me tarvitsemme voimakkaampaa yhteistyötä varhaiskasvattajien, luokanopettajien ja aineopettajien välillä. Kuinka aloitamme?


Thesis 5:   Education in childhood effects the whole biograhy: How to deepen our understanding of the „time-organism“?

Varhaiskasvatus vaikuttaa koko elämäkertaan. Miten syventää ymmärrystä ajan olemuksesta.

Tehty Padletilla

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti