tiistai 13. joulukuuta 2016

Outi ja STEINERIN KIRJAT

Näkökulmaryhmien vetäjistä on seuraavana vastausvuorossa Outi Rousu, joka on KIRJALLISUUS-ryhmän toinen luotsaaja.Outi Rousu, kirjallisuusryhmä

  1. Mitä kasvatuksen henkinen ulottuvuus merkitsee sinulle?

    Henkinen ulottuvuus on matalahierarkisen hallintomallin lisäksi steinerkouluja muista kouluista oleellisesti erottava asia. Näitä kahta meiltä tuskin lainataan ja näiden avulla voimme profiloitua.

  2. Mikä suhde sinulla on oman ryhmäsi aiheeseen?

    Minä rakastan kirjoja ja erityisesti Steinerin kirjoja - välillä minulla on ollut kuukausien pituisia kausia, jolloin vain "Steiner uppoaa". Meditatiivisesti syventävän ihmisopin käännöstä ja erityisesti viitteitä olen ollut tarkastamassa. Siinä tulee kirjaan erilainen, normaalia analyyttisempi suhde, tietää missä kohdassa on oltu hienotunteisia modernia suomalaista lukijaa kohtaan, vaikka autenttisuudesta ei olekaan tingitty. Opettajan ja kasvattajan ammatin meditatiiviseksi syventämiseksi- kirja (Steinerpedagogiikan syventämiseksi, uudistettu painos), jonka uutta alkuosaa olen kääntänyt Sinikka Lukkarilan kanssa, sisältää monia syvällisiä ajatuksia ja käytännöllisiä näkökulmia siihen, miksi opettajan kannattaa meditoida, miten se auttaa tuntien suunnittelua ja oppilaisiin ja kollegoihin suhtautumista sekä ennen kaikkea työssä jaksamista.

  3. Mitä sinun työryhmääsi osallistuva voi odottaa?

    Ihmiset voivat myös itse olla muovaamassa sitä, mihin suuntaan keskustelu vie: keskustelemmeko näistä uusista pedagogisista kirjoista vai keskustelemmeko siitä, pitääkö nykyaikana työstää Steinerin teoksia uusilla tavoilla ja jos, niin mitä ne uudet tavat voisivat olla?

Lue seminaarilehdestä Outin ja Sinikka Lukkarilan ajatuksia Meditatiivisesti syvennetystä ihmisopista ja Steinerpedagogiikan syventämiseksi -kirjasta. Outi Rousu
Eurytmianopettaja ja yläluokkien vuosirehtori Vantaan seudun steinerkoulussa. Toimii aktiivisesti Steinerkasvatuksen liitossa ja Antroposofisessa liitossa, sekä Steinerforumissa ja Aurinko-ryhmässä. Erityisinä kiinnostuksen kohteina mm. steinerkoulujen eurooppalainen portfoliosertifikaatti EPC, Restoratiivinen koulu, steinerkoulujen Erasmus+projekti, steinerpedagogiikan laatutyö, pohjoismainen antroposofinen yhteistyö sekä Steinerin ja steinerpedagogiset kirjat/käännösprojektit. Outi on mukana ideoimassa ja kehittämässä koulueurytmistien “Koko keho koodaa”-projektia.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti