maanantai 12. joulukuuta 2016

Sakari ja 9-VUOTIAAN KRIISI

Talviseminaarin työryhmien vetäjät vastaavat kukin vuorollaan kolmeen kysymykseen. Ensimmäisenä vuorossa Sakari Sannamo.


Sakari Sannamo, 9-vuotiaan kriisi -ryhmän vetäjä: 

  1. Mitä kasvatuksen henkinen ulottuvuus merkitsee sinulle?

    Pitkän opettajatyöni aikana Tampereen Steiner-koulussa opin vähitellen ymmärtämään henkisen työn myötä elävyyden kasvavassa lapsessa, jonka hän on tuonut mukanaan voidakseen kasvaa vapaaksi yksilöksi toteuttaen oman tehtävänsä. Nähdä koko ihminen ja kasvatuksen eri ikävaiheiden painopistealueet ja vaikuttaa kasvatusteoilla lapseen harmoniaa luoden.

  2. Mikä suhde sinulla on oman ryhmäsi aiheeseen?

    Olen työstänyt ryhmäni aihetta neljä kertaa, 1-8 luokkia opettaessani. Läheisteni joukossa on juuri 9 vuotta täyttänyt tyttölapsi, jota olen kiinnostuksella seurannut. Myös R. Steinerin esitelmät ovat innoittaneet havainnoimaan tätä ikävaihetta.

  3. Mitä sinun työ- / taideryhmääsi osallistuva voi odottaa?

    Ideat, ajatukset, joita työstämme työryhmässäni, toivottavasti löytävät maaperän ihmismielissä ja muuntuvat ideaaleiksi, kasvatusteoiksi.


Sakari Sannamo
Pitkä työura luokanopettajan Tampereen Steiner-koulussa. Sakari on toiminut myös Pirkanmaan antroposofit ry:n johtokunnan jäsenenä useita vuosia.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti